USDA:截至8月6日当周美国糙米出口销售报告

原标题:USDA:截至8月6日当周美国糙米出口销售报告

  以下为美国农业部(USDA)截至8月6日当周美国糙米出口销售报告。

单位:千吨

                本年度净销售   下年度净销售  出口

阿拉伯           2.6            10.7         2.6

以色列           1.4            1.9          1.4

卡塔尔           0.7                         0.7

加拿大           0.6            10.6         0.6

墨西哥           0.1            75.5         0.3

荷兰             0.1            *            0.1

中国香港         0.1            1.7          0.1

澳大利亚         *              *            *

韩国             *              30.8         *

巴哈马           *              0.1          *

日本             40.8                        *

哥伦比亚         23.3                        

洪都拉斯         21.0                        

海地             15.5                        

约旦             10.6                        

中国台湾         5.0                         

巴拿马           3.3                         

多米尼加         2.2                         

意大利           1.7                         

利比里亚         1.3                         

萨尔瓦多         1.1                         

新西兰           1.0                         

法国             0.3                         

利比亚           0.2                         

关岛             0.2                         

马耳他           0.1                         

哥斯达黎加       0.1                         

北马里亚纳群岛   *                           

顺风向风群岛     *                           

中国大陆         *                           

合计             5.7            259.1        5.9

(单位千吨,*代表数值小于0.05)

相关文章