USDA:截至8月6日当周美国豆油出口销售报告

原标题:USDA:截至8月6日当周美国豆油出口销售报告

  以下为美国农业部(USDA)截至8月6日当周美国豆油出口销售报告。

单位:千吨

          本年度净销售   下年度净销售  出口

多米尼加   7.1                         

墨西哥     2.2                         1.8

加拿大     0.2            2.7          0.4

危地马拉   -12.0          18.0         9.7

韩国       28.0                        

合计       -2.5           48.8         11.9

(单位千吨,*代表数值小于0.05)

相关文章